Na sprzedaż zakłady naprawy taboru kolejowego w Opolu

 • 18250000.00 zł
 • Published date: Październik 22, 2020
  • Opole, opolskie, Poland

Syndyk TRINITES POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dawniej Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu i Tabor Szynowy Opole) oferuje do sprzedaży przedsiębiorstwo Upadłego

Oferta obejmuje przedsiębiorstwo Upadłego TRINITES POLSKA Sp. z o.o. w Opolu w rozumieniu art. 551 kc, stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej, obejmujące: wartości niematerialne i prawne; zasoby ludzkie; nieruchomości; ruchomości – środki trwałe; wyposażenie, zapasy, z wyłączeniem: środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych Upadłego; dokumentacji postępowania upadłościowego oraz korespondencji Upadłego; powstałych przed datą sprzedaży wierzytelności wraz z dokumentacją z nimi związaną; powstałych po dacie sprzedaży wierzytelności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy należnych za miesiąc, w którym dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży – za cenę nie niższą niż 18.250.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek). Sprzedaż dotyczy przedsiębiorstwa objętego Opisem i Oszacowaniem biegłego sądowego z dnia 29 lipca 2020 r., korektą Opisu i Oszacowania z dnia 3 sierpnia 2020 r. i Uzupełnieniem Opisu i Oszacowania z dnia 28 września 2020 r.

Sprzedaż prowadzona jest w drodze aukcji w trybie przepisów art. 320 i nast. Prawa upadłościowego. Zgłoszenia udziału w aukcji należy składać do dnia 6 listopada 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) na adres biura Syndyka – ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław. Aukcja odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, 45-368 Opole w dniu 9 listopada 2020 r., godz. 11:00, sala 120. Zgłoszenie udziału w aukcji winno zostać sporządzone w formie pisemnej oraz spełniać warunki podane w obwieszczeniach i Regulaminie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka, w Sądzie Rejonowym w Opolu oraz na stronie internetowej codexline.com.
Informacje o aukcji można uzyskać także telefonicznie pod nr 71 322 00 85.

Result 0 votes

Ważna informacja

 • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
 • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
 • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
 • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Skomentuj (spam oraz obraźliwe wiadomości zostaną usunięte)

Podobne ogłoszenia

 • PRACA- ELEKTRYK KOLEJE DOLNOŚLĄSKI S.A.

  PRACA- ELEKTRYK KOLEJE DOLNOŚLĄSKI S.A.

  Oferuje Legnica (Dolny Śląsk) Kwiecień 27, 2021 Proszę o kontakt

  REKRUTACJA - ELEKTRYK Spółka Koleje Dolnośląskie ogłasza rekrutację na stanowisko elektryk. OBOWIĄZKI: - Diagnozowanie przyczyn awarii i usuwanie usterek elektrycznych - Naprawa podzespołów elektrycznych - Lokalizacja prostych uszkodzeń elektroniczny...

 • PRACA- MECHANIK-MONTER KOLEJE DOLNOŚLĄSKI S.A.

  PRACA- MECHANIK-MONTER KOLEJE DOLNOŚLĄSKI S.A.

  Oferuje Legnica (Dolny Śląsk) Kwiecień 27, 2021 Proszę o kontakt

  REKRUTACJA MECHANIK-MONTER Spółka Koleje Dolnośląskie ogłasza rekrutację na stanowisko mechanik-monter. OBOWIĄZKI: - Diagnozowanie przyczyn awarii i usuwanie usterek mechanicznych. - Lokalizacja prostych uszkodzeń elektrycznych - Naprawa i konserwacj...

 • Stabilizacja tłucznia kolejowego

  Stabilizacja tłucznia kolejowego

  Oferuje Warszawa Kwiecień 22, 2021 Proszę o kontakt

  Jako pierwsi na rynku chcemy zainteresować Państwa innowacyjną metodą stabilizacji podsypki szynowej, którą oferujemy. - sklejanie podsypki kolejowej; - stabilizacja podtorza; - zespajanie składników kamiennych i kruszyw; - punktowa naprawa podtorza...